Edificis Urbans

Pintura de façanes

Gràcies a les Tècniques de treballs verticals accedim a les façanes sense la necessitat d’usar bastides ni maquinàries que puguin molestar els vianants o al trànsit, permeten accedir a llocs de difícil accés i sempre amb un servei de qualitat i menor cost que els sistemes convencionals .

  • Pintors especialitzats
  • Zones de difícil accés

Reparacions i Neteges

Tant edificis com estructures, amb el pas del temps pateixen un deteriorament que no només afecta visualment, sinó que poden estar produint desperfectes com ara humitats, esquerdes, caiguda d’elements de la façana, etc. Posem a la seva disposició la nostra experiència en els treballs verticals i el treball d’obra per a resoldre aquests problemes en el menor temps possible i impacte sobre l’edifici i amb el millor resultat.

  • Neteja de Vidres
  • Neteja de façanes
  • Reparacions d’obra

Impermeabilitzacions i segellats

Les impermeabilitzacions amb materials diversos de vegades acompanyades de segellats lineals acaben per oferir una total impermeabilitat davant els fenòmens mediambientals, protegint així la salut de la construcció. Els nostres tècnics, formats en l’ús dels diferents materials, dominen les tècniques necessàries per a la seva correcta aplicació aconseguint resultats òptims i ràpids.

  • Cobertes
  • Lluernaris
  • Esquerdes en parets