Recursos

Serveis Subaquàtics i Marítims.

Humans

 • Bussejadors de mitjana i petita profunditat.
 • Patrons portuaris.
 • Especialistes en obres hidràuliques, salvament i tall i soldadura.
 • Llicenciats en Biologia.
 • Contractem personal i tècnics segons obra i servei.

Embarcacions

 1. Embarcació Semirígida de  7,50 m.
 2. Embarcación Semirigida de 5’50 m.

Equips

 • Equips complets de busseig autònom.
 • Compressors d’alta Bauer.
 • Equip fotografia i vídeo digital submarina.
 • Tall i soldadura subaquàtica.
 • Globus d’aixecament de diverses capacitats des de 100 fins 5000 Kg
 • Bombes hidràuliques i de membrana.
 • Motobombes.
 • Eines hidràuliques i pneumàtiques.
 • Mànegues d’aspiració i impulsió.

Serveis Tècnics Verticals

Humans

 • Tècnics Verticals nivell I i II.
 • Oficials d’Obra.
 • Tècnics en poda en alçada.
 • Peons.
 • Contractem personal i tècnics segons obra i servei.

Eines

 • Taladro percutor sense cable.
 • Radial sense cable.
 • Mesurador de gasos.
 • Eines de poda.
 • Equips de respiració autònoma.

Equips

 • Arnesos d’altes prestacions amb 5 punts d’ancoratge.
 • Cascos amb barballera per a treballs en alçada i Indústria.
 • Descensors autofrentantes amb funció antipànic.
 • Anticaigudes lliscants per a cordes.
 • Cordes semiestàtica tipus A per a treballs en alçada i rescats.
 • Llanternes frontals.
 • Vestits d’ambients contaminats.