2011 Instal·lació Mesures de Protecció Acantilado CLH Cala Figuera