Cosiendo Lithica

El projecte artístic de Nuria Román que avui arriba a Líthica per cosir de manera simbòlica la gran escletxa, d’uns trenta metres d’alçada, de l’Amfiteatre de la pedrera.  Ha comptat amb la col·laboració d’un grup d’escaladors de “Mar de Fons”, és tal com explica Román, cosir de manera simbòlica les fractures de la Terra. Restaurar les ferides  que l’home ha fet a través del temps.

http://www.menorca.info/menorca/461959/latitud/lithica/per/comenar/cosir/gran/escletxa