Biologia Marina i Medi Ambient

Estudis d’impacte ambiental (EsIA)

Els Estudis d’Impacte Ambiental sobre una àmplia varietat de projectes com instal·lació d’emissaris submarins, construcció de ports esportius, abocament d’esculleres, edificacions en entorns protegits, etc. realitzen una anàlisi de l’impacte mediambiental que suposen les actuacions i tracten de minimitzar-lo.

 • Control d’obres marines
 • Estudis integrals de Medi Marí per a l’establiment de les condicions inicials a l’obra.

Batimetries i Cartografies Submarines

La realització de batimetries s’utilitza per el desenvolupament de projectes en el medi marí, el control d’obres marítimes i per al correcte posicionament de senyals marítims i abalisaments. L’elaboració de cartografies que es basa en l’ús de tècniques prospectives com el sonar d’escombrat lateral, és necessària en el desenvolupament de projectes en el medi marí per planificar de forma correcta les actuacions.

 • Control obres marines
 • Sónar d’escombrat lateral.
 • Batimetria de precisió.

Instal·lació d’esculls artificials i barreres anti meduses

Els esculls artificials marins permet contrarestar la degradació dels ecosistemes marins i recuperar espècies en perill d’extinció. Consisteix a submergir objectes com blocs de formigó cúbics perquè es converteixin en llar dels éssers vius en perill. A part del seu ús ecològic també impedeixen l’ús de xarxes dels vaixells arrossegadors protegint reserves marines o zones per a la pràctica de busseig.

La presència de meduses a les nostres costes s’ha vist incrementada en els últims temps. La instal·lació de xarxes anti meduses protegeix als banyistes i al sector turístic d’aquestes i consisteix en la instal · lació de diverses xarxes en forma d’U ancorades al fons que proporcionen una zona segura per al bany.

 • Reserves marines
 • Protecció medi marí
 • Zones de banyistes protegides

Vigilància Ambiental

Oferim diversos serveis de vigilància ambiental

 • Control i seguiment de comunitats sensible.
 • Realització de campanyes de mostreig.
 • Disseny de Programes de Vigilància Ambiental.