2011 Instal·lació Presa a Terra Parallamps GESA

Treball realitzat

Instal · lació de dues preses a terra en xemeneia amb ancoratges de paret cada 20 cm.